routes
 • alle routes aan
 • alle routes uit
per deelnemer
 • alice
 • anna
 • anton
 • ayla
 • chen
 • gerard
 • hafid
 • hester
 • joris
 • lisa
 • maaike
 • merel
 • remco
 • ronald
 • simon
 • theo
 • foto
 • tekst
 • video
routeateliers
 • Utrecht Centrum > Leidsche Rijn
 • Utrecht Centrum > Nieuwegein
sorteren
 • alle thema's aan
 • alle thema's uit
per thema
 • Bekende vreemden
 • Binnenstad
 • Boodschappen
 • Bouwplaats
 • Cremerstraat
 • De Munt
 • Dieren
 • Drukte
 • Effen fietspad
 • Fietsrolstoel
 • Fysiek
 • Gele brug
 • Geluiden
 • Geur
 • Graffiti
 • Groen
 • Herinnering
 • Hobbelig
 • Hoofd leegmaken
 • In de flow
 • In interactie: strijd om ruimte
 • Informele route
 • Kanaalstraat
 • Kersenboomgaard
 • Kijken
 • Landelijk
 • Lantarenpalen
 • Leidsche Rijn
 • Lombok
 • Manoeuvreren
 • Meernbrug
 • Ongeluk
 • Ontmoeting
 • Oude Panden
 • Overgang
 • Oversteken
 • Paardenveld
 • Post
 • Regen
 • Rood fietspad
 • Routekeuze
 • Ruimte
 • Rustig
 • School / crèche
 • Stress bij de poorten van de stad
 • Thuis
 • Tijd
 • Twilightzone
 • Uithof
 • Vleutenseweg
 • Water
 • Werk
 • Westplein
 • Zon
 • ‘t Lint
 • ’s avonds

expertmeeting

Urban Trajectories
Naar een integrale benadering van fietsroute ontwerp
19 november 2013 – 16.00 tot 19.00 uur

Fietsen is een belangrijk thema in stedelijke beleids- en ontwerpopgaven. Steeds vaker wordt erkend dat niet alleen technische factoren bepalend zijn voor de waardering van fietsroutes, maar dat ook de belevingswaarde een rol speelt. De ruimtelijke integratie van de fietsroute en de programmering van de directe omgeving dragen daarom bij aan een kwalitatieve fietsroute. In de expertmeeting onderzoeken we hoe het proces van ontwerpen aan fietsinfrastructuur benaderd kan worden vanuit dit perspectief. De expertmeeting is het sluitstuk van het tweejaring onderzoekstraject Urban Trajectories.

Fietsrouteontwerp waarbij de belevingswaarde van de gebruikers centraal staat, vraagt om een meer integrale benadering van het ontwerpvraagstuk. Hoe betrek je onderzoek naar en kennis over de beleving van fietsers in het ontwerpproces van fietsinfrastructuur? Hoe vertalen we beleving naar een ontwerp? Hoe activeren we programmering rond fietsinfrastructuur? Hoe betrekken we spelers (bewoners, ondernemers en organisaties) in de omgeving van een fietsroute? Hoe moet het ontwerpproces worden vormgegeven? Waar ligt de regie in deze integrale opgave? Kortom, hoe bereiken we een meer integrale aanpak van het (fiets)mobiliteitsvraagstuk?

Om deze vragen te beantwoorden zoomen we tijdens de expertmeeting in op de herontwikkeling van de As Rubenslaan en Venuslaan in Utrecht. De route is momenteel primair een doorstroomas voor OV en autoverkeer met weinig aantrekkelijke openbare ruimten. Met de realisatie van de HOV-lijn naar de Uithof en het ontmoedigen van autoverkeer ontstaan er nieuwe mogelijkheden om de as kwalitatief de versterken als fietsroute en verblijfsruimte. Naast de ruimtelijke opgave is de programmatische activering van de omgeving essentieel. Hoe kunnen we bestaand programma langs deze route (wonen, zorg, sport, kantoren) inzetten en nieuw programma toevoegen om de kwaliteit van de route te versterken? Kan het routeontwerp bijdragen aan het programmatisch versterken van het gebied? En op welke wijze kunnen we de beleving van fietsers en andere gebruikers betrekken in het ontwerpproces?

Experts: Stefan Bendiks (Artgineering), Bas Spierings (Universiteit Utrecht),  Dirk van Peijpe (Urbanisten), Camilla Meijer (Omgeving en Beleving), Nel de Jager (Jager Winkelstraatmanagement), Erik Tetteroo (APPM), Mark Degenkamp (Gemeente Utrecht)

De expertmeeting is openbaar toegankelijk en gericht op professionals die betrokken zijn bij fietsroute ontwerp of ruimtelijke vraagstukken waarin infrastructuur een rol speelt. Voorafgaand aan de expertmeeting kunt u de expositie bezichtigen waarin de resultaten van de route ateliers zijn verbeeld. De expositie is tot 20 november te zien bij Aorta.

Informatie
Datum: dinsdag 19 november
Tijd: 16.00 – 19.00 uur (inloop en bezichtiging expositie 15.30 uur)
Locatie: Architectuurcentrum Aorta, Achter de Dom 14, Utrecht
Deelname is gratis

Voor meer informatie en aanmelden kunt u zich richten tot Rianne Pruis(rpruis@aorta.nu of 030-2321390). Vermeld bij uw aanmelding ook uw professionele achtergrond.